Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium doktoranckie (ew. magisterskie) w grancie NCN SONATA BIS - algorytmy tekstowe


Stypendium doktoranckie (ew. magisterskie) w grancie NCN SONATA BIS - algorytmy tekstowe

Projekt: “Poszukiwanie optymalności w wariantach problemu indeksowania tekstu i zagadnieniach pokrewnych” kierowany przez dr. hab. Jakuba Radoszewskiego

Nazwa stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

W projekcie dostępne jest jedno stanowisko, które oferuje:

 1. Stypendium miesięczne wysokości do 5000 PLN przez okres do 48 miesięcy
 2. Badania nad najnowszymi tematami w informatyce teoretycznej, w dziedzinie algorytmów i struktur danych dotyczących tekstów. Streszczenie projektu: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-06-15buti7za/streszczenia/565295-pl.pdf Stypendysta będzie miał możliwość prezentowania wyników pracy na międzynarodowych konferencjach poświęconych informatyce teoretycznej oraz brać udział w międzynarodowych warsztatach i spotkaniach poświęconych tematyce algorytmów dyskretnych, w szczególności algorytmów tekstowych.

Wymagania:

 1. Bycie studentem studiów trzeciego stopnia (doktorantem) w Polsce w momencie rozpoczęcia pracy. W szczególności, zachęcamy do aplikowania osoby, które właśnie są w trakcie rekrutacji na studia doktoranckie. Do projektu mogą też kandydować studenci studiów drugiego stopnia w Polsce o udokumentowanych osiągnięciach naukowych lub pokrewnych, z zamiarem rozpoczęcia studiów doktoranckich.
 2. Znajomość matematyki i informatyki w zakresie typowym dla dobrych studiów informatycznych bądź matematycznych (podstawy algorytmiki, teorii złożoności, algebry liniowej, analizy matematycznej, matematyki dyskretnej oraz teorii prawdopodobieństwa).
 3. Biegła znajomość języka angielskiego.
 4. 100% zaangażowanie w projekt (oraz wypełnianie standardowych wymagań związanych z tokiem studiów).
 5. Dodatkowy atut stanowić będzie dotychczasowa aktywność naukowa, szczególnie w zakresie matematyki dyskretnej, algorytmiki czy teorii złożoności.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Termin składania zgłoszeń: 30.06.2023

Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: jrad@mimuw.edu.pl

Wymagane dokumenty: CV, karta przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (jeżeli istnieją) oraz zainteresowań naukowych i pokrewnych.

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnie rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w tygodniu 10-14.07.2023.

Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.10.2023.

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”