Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium dla magistranta na styku logiki, baz danych i reprezentacji wiedzy


Oferuję stypendium studenckie w ramach projektu badawczego Nieskończoność we wnioskowaniu o danych i wiedzy finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS  nr 2018/30/E/ST6/00042).

 
Tematyka projektu leży na pograniczu logiki, teorii baz danych i reprezentacji wiedzy. Przedmiotem badań będą warianty klasycznych problemów decyzyjnych z dziedziny logiki, takich jak spełnialność czy ewaluacja formuł, motywowane zastosowaniami w systemach obejmujących bazy danych i bazy wiedzy. Celem badań jest uzyskanie algorytmów i dolnych ograniczeń złożoności dla rozważanych problemów. 
 
Stypendium wyniesie 2000 zł miesięcznie i obejmie okres 8 miesięcy. Stypendysta będzie miał za zadanie napisanie pracy magisterskiej związanej z tematyką projektu.
 
Wymagania:
 • ukończony etap licencjacki studiów na kierunku informatyka bądź matematyka,
 • dobra znajomość logiki i złożoności obliczeniowej,
 • mile widziana znajomość teorii automatów, algorytmiki i kombinatoryki,
 • umiejętność sprawnego czytania po angielsku.
 
Zgłoszenia, zawierające:
 • cv z informacją o zainteresowaniach kandydata i dotychczasowych osiągnięciach (np. konkursy, nagrody),
 • wykaz ocen uzyskanych dotąd na studiach,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
należy przesyłać mailem na adres fmurlak@mimuw.edu.pl w terminie do 15 października 2019.
 
Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału MIM UW. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 29 października 2019.