Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendium dla doktoranta na styku logiki, baz danych i reprezentacji wiedzy


Oferuję stypendium doktoranckie w ramach projektu badawczego Nieskończoność we wnioskowaniu o danych i wiedzy finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA BIS nr 2018/30/E/ST6/00042).

 

Tematyka projektu leży na pograniczu logiki, teorii baz danych i reprezentacji wiedzy. Przedmiotem badań będą warianty klasycznych problemów decyzyjnych z dziedziny logiki, takich jak spełnialność czy ewaluacja formuł, motywowane zastosowaniami w systemach obejmujących bazy danych i bazy wiedzy; główne obszary tych zastosowań to analiza statyczna w teorii baz danych oraz dostęp do danych za pośrednictwem ontologii (OBDA). Celem badań jest uzyskanie algorytmów i dolnych ograniczeń złożoności dla rozważanych problemów.

 

Stypendium wyniesie 4500 zł miesięcznie i obejmie okres 24 miesięcy z możliwością rozszerzenia do 48 miesięcy.

 

Wymagania:

 • bycie doktorantem w dyscyplinie informatyka lub matematyka,
 • bardzo dobra znajomość logiki matematycznej i złożoności obliczeniowej,
 • znajomość podstaw teorii automatów, kombinatoryki i algorytmiki,
 • biegła znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenia, zawierające

 • list motywacyjny, obejmujący m.in. opis preferencji dotyczących tematyki badań,
 • CV z informacją o zainteresowaniach kandydata i dotychczasowych osiągnięciach,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich i transkrypt ocen,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

należy przesyłać mailem na adres fmurlak@mimuw.edu.pl w terminie do 8 października 2019 r. Dalsze informacje na temat projektu i obowiązków stypendysty uzyskać można pod tym samym adresem mailowym.

 

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału MIM UW. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 15 października 2019 r.