Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendia magisterskie w projekcie "Układy otwarte”


Oferuję 2 stypendia magisterskie w ramach projektu badawczego Układy otwarte finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (projekt nr 2021/43/B/ST1/02851).

Projekt dotyczy badań nad dobrym postawieniem problemów dla układów otwartych, czyli takich układów równań różniczkowych cząstkowych, które potrafią wymieniać energię i materię z otoczeniem. Stypendium wynosi 1300 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez okres 18 miesięcy w przypadku studentów z I roku etapu magisterskiego lub przez 9 miesięcy w przypadku studentów z II roku. Stypendysta będzie miał za zadanie prowadzenie prac badawczych w tematyce projektu.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które są studentami etapu magisterskiego na kierunku matematyka i posiadają bardzo dobra znajomość analizy.

Zgłoszenia, zawierające:

  • cv z informacją o zainteresowaniach kandydata i dotychczasowych osiągnięciach (w tym: wyróżnienia i nagrody, dotychczasowy udział w projektach badawczych, szkołach i konferencjach, staże zagraniczne),
  • wykaz ocen ze studiów,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

należy przesyłać mailem (z tytułem KONKURS) na adres aswiercz@mimuw.edu.pl w terminie do 31 października 2023 r.

Kandydaci będą oceniani zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów w projektach NCN przez komisję konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału MIM UW. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną nie później niż 1 grudnia 2023 r.

Agnieszka Świerczewska-Gwiazda