Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Stypendia doktoranckie w projekcie NCN "Optymalne nierówności koncentracyjne"


Oferujemy dwa stypendia doktoranckie w projekcie NCN Sonata 2018/31/D/ST1/01355.
 
Kierownik projektu: Piotr Nayar
Cel projektu: badanie własności koncentracyjnych wysokowymiarowych zbiorów wypukłych i miar logarytmicznie wklęsłych.
Stypendium: 3875 zł/mc przez okres 6 miesięcy.
 
Wymagania:
 
kandydat nie później niż w momencie rozpoczęcia pobierania stypendium musi być doktorantem bądź uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów
- kandydat powinien wykazywać się dobrą znajomością analizy matematycznej jednej i wielu zmiennych, rachunku prawdopodobieństwa, algebry liniowej, analizy zespolonej i analizy funkcjonalnej, jak również znajomością oprogramowania LaTeX, biegłą znajomością języka angielskiego i umiejętnością czytania prac naukowych napisanych w tym języku
 
Termin przyjmowania zgłoszeń: 24 października 2023, 23:59.
Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: nayar@mimuw.edu.pl
Wymagane dokumenty: CV oraz karta przebiegu studiów
Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
Rozpoczęcie pracy w projekcie: od 01.11.2023
 
Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).