Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Rozstrzygnięcie kokursu o stypendia w IDUB w działaniu II.3.8


 
 
Lista rankingowa kandydatów w konkursie na stypendia w ramach Działania II.3.8
 
Imię i Nazwisko Osiągnięcia studenta Ocena Projektu Suma
Michał Borowski 59 36 95
Aleksander Leśniak 37,4 36 73,4
Jeremiasz Górniak 49,2 21 70,2
Maria Szczerba 30 36 66
Justyna Król 30 33 63
Stanisław Grodzki 26,2 32 58,2
 
Komisja konkursowa na podstawie przeprowadzonej oceny wniosków:
· wskazała próg punktów umożliwiający zakwalifikowanie do otrzymania stypendium: 51 pkt
· rekomenduje dofinansowanie 6 wniosków.