Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty i stypendia

 

Programy stypendialne im. S. Banacha oraz I. Łukasiewicza


Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w celu ubiegania się o przedłużenie wypłaty stypendium na kolejny rok kształcenia w Polsce w ramach programów stypendialnych im. S. Banacha oraz I. Łukasiewicza należy przesłać do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, za pośrednictwem Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, w terminie do dnia 7 września 2018 roku, dokumenty takie jak:

1. Wniosek- dostępny na stronie NAWA

2. Opinia promotora

3. Zaświadczenie uczelni o zaliczeniu aktualnego roku studiów wraz z informacją o rejestracji na następny rok

4. Podanie stypendysty wraz z zaświadczeniem ze Szkoły Języka Polskiego dla Cudzoziemców o zaliczeniu kursu (dotyczy kursu przygotowawczego)

5. Kopia dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu na terytorium RP

6. Podpisana informacja o wykorzystaniu danych osobowych (RODO)- jest dostępna na stronie NAWA.

Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

https://nawa.gov.pl/studenci/studenci-zagraniczni/program-stypendialny-im-ignacego-lukasiewicza

Informacja o przyznaniu stypendium na rok akademicki 2018/19 zostanie przekazana uczelniom w terminie do końca września.