Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Konkurs na stypendium naukowe dla magistrantów w grancie NCN SONATA "Integracyjna analiza danych genomicznych z pojedynczych komórek"


Stypendium dla dwóch magistrantów w projekcie "Integracyjna analiza danych genomicznych z pojedynczych komórek" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2020/39/D/NZ2/03461). Wybrani kandydaci będą pracować nad rozwojem metod obliczeniowych wykorzystujących dane eksperymentalne z sekwencjonowania pojedynczych komórek.

Opis projektu

Celem projektu jest lepsze zrozumienie procesu regulacji ekspresji genów dzięki integracji danych genomicznych z metod eksperymentalnych na poziomie pojedynczej komórki (single-cell sequencing) i na poziomie populacji (bulk sequencing). Zadania obejmują rozwój metod obliczeniowych w zakresie:

 • wykorzystania danych z sekwencjonowania pojedynczych komórek do określania, w których typach komórek zachodzą interakcje między enhancerami a promotorami,
 • identyfikacji czynników transkrypcyjnych odpowiedzialnych za aktywację lub represję transkrypcji w poszczególnych typach komórek.

Więcej informacji: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?projekt_id=498486

Wymagania

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • są studentami studiów magisterskich na kierunku informatyka, bioinformatyka, matematyka lub pokrewnym,
 • wykazują zainteresowanie rozwiązywaniem problemów biologicznych przy użyciu metod obliczeniowych,
 • są biegłe w programowaniu w języku R lub Python,
 • posiadają dobrą znajomość języka angielskiego.

Dodatkowo, mile widziana będzie znajomość zagadnień związanych z tematyką projektu, w szczególności analizą danych z sekwencjonowania DNA i RNA.

Warunki pracy

 • stypendium 1500 zł miesięcznie od listopada 2023, przez okres 9 miesięcy lub krótszy (do ustalenia),
 • możliwość przygotowania pracy magisterskiej obejmującej uzyskane wyniki,
 • możliwość prezentacji uzyskanych wyników na konferencjach naukowych.

Zgłoszenia do konkursu

Zgłoszenia zawierające CV, wykaz ocen ze studiów i krótki list motywacyjny należy przesyłać na adres aleksander.jankowski@uw.edu.pl do 18.10.2023. Wszelkich dodatkowych informacji może udzielić kierownik projektu, Aleksander Jankowski (aleksander.jankowski@uw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 31.10.2023.

Rozstrzygnięcie (25.10.2023): Komisja rekomenduje przyznanie stypendiów następującym kandydatom:

 1. pani Julia Bartczak,
 2. pan Tomasz Kostrzewa.