Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Dwa stypendia w grancie NCN OPUS "Konflikty z wieloma polami bitew i dyskretnymi zasobami"


Dwa stypendia w grancie NCN OPUS

Konflikty z wieloma polami bitew i dyskretnymi zasobami

Nazwa stanowiska: stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski

Projekt oferuje:

 1. Stypendium miesięczne wysokości 4000 PLN przez okres 2 miesięcy

 1. Interdyscyplinarne badania nad teoriogrowymi modelami znajdującymi zastosowanie w bezpieczeństwie, aukcjach jednoczesnych, rywalizacji wyborczej, itp. Opisy projektu: https://www.mimuw.edu.pl/~amosild/konf_popular.pdf, https://www.mimuw.edu.pl/~amosild/konf_detailed.pdf.

 2. Pracę nad zagadnieniami na styku informatyki i ekonomii, sztucznej inteligencji, oraz teorii gier.

 

Wymagania:

 1. Bycie studentem studiów drugiego stopnia lub studentem co najmniej czwartego roku w przypadku jednolitych studiów magisterskich 2023/2024 na kierunkach informatyka, matematyka lub ekonomia.

 2. Znajomość matematyki w zakresie typowym dla dobrych studiów informatycznych (podstawy algebry liniowej, analizy matematycznej, teorii prawdopodobieństwa). Mile widziana będzie znajomość teorii gier, przynajmniej w zakresie podstawowym.

 3. Biegła znajomość języka angielskiego.

 4. 100% zaangażowanie w projekt.

 5. Dodatkowy atut stanowić będą dobre umiejętności programistyczne.

Zasady przyznawania stypendiów w ramach projektów finansowanych przez NCN określa regulamin – załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016.

Termin składania zgłoszeń: 29.01.2024, 15:00

Forma składania zgłoszeń: e-mail na adres: M.Dziubinski@mimuw.edu.pl

Wymagane dokumenty: CV, karta przebiegu studiów oraz jednostronicowy opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (jeżeli istnieją).

Sposób rekrutacji: na podstawie przesłanych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej

Rozpoczęcie pracy w projekcie: 01.02.2024.

Prosimy o przesłanie dokumentów wraz z następującą klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”