Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatyw
 • Podkreślenie linków
 • Reset

Granty i stypendia

 

Dwa stypendia dla magistrantów w grancie OPUS NCN (tematyka: „deep learning” w zastosowaniu do wielkoskalowych danych biologicznych)


Zapraszam do udziału w konkursie o stypendium magisterskie w projekcie badawczym NCN OPUS pt. „Przewidywanie punktu izoelektrycznego białek i peptydów na podstawie cech sekwencyjnych i strukturalnych” (2018/29/B/NZ2/01403)".

Oferujemy:

 • Stypendium studenckie w wysokości 2 500 zł/miesiąc na 12 miesięcy;

 • Finansowanie wyjazdów naukowych w ramach projektu;

 • Komputer przenośny (plus dostęp do klastra obliczeniowego);

 • Pracę w międzynarodowym zespole (współpraca z naukowcami z Niemiec);

 • Współautorstwo w publikacjach o międzynarodowym zasięgu (w zależności od stopnia zaangażowania).

 

Wymagania:

 • Zaangażowanie w pracę nad podjętym tematem badawczym;

 • Umiejętność programowania w języku Python, R, C/C++ lub innym;

 • Znajomość środowiska Unix (Ubuntu);

 • Znajomość j. angielskiego;

 • Ukończenia etapu licencjackiego studiów na kierunku matematyka, (bio)informatyka, chemia, biologia lub pokrewnych oraz kontynuacji studiów na etapie magisterskim;

 • Status studenta studiów magisterskich;

 • Mile widziana znajomość biologii strukturalnej / bioinformatyki.

 

Opis zadań: W ramach projektu wykorzystane będą głębokie sieci neuronowe (ang. deep leaninig) do analizy wielkoskalowych danych ze spektrometrii mas. Od strony algorytmicznej wykorzystane będą biblioteki takie jak TensorFlow oraz Keras (z zastosowaniem kart graficznych nVidia w celu przyspieszenia obliczeń).

 

 

Termin składania ofert: 30 listopada 2019, 23:59

Forma składania ofert: email

 

Dodatkowe informacje: Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 listopada 2019 roku na adres lukaskoz@mimuw.edu.pl (temat „stypendium magisterskie OPUS” plus Imię i Nazwisko) załączając następujące dokumenty (w formie plików PDF):

 

1. CV zawierające krótki opis zainteresowań badawczych kandydata z uwzględnieniem dodatkowych informacji np. o wyróżnieniach/nagrodach, doświadczeniu naukowym, udziale w warsztatach, stypendiach, szkoleniach i projektach badawczych, ewentualnych osiągnięciach naukowych.

 

2. Określenia umiejętności programowania w języku Python (lub ewentualnie innym języku).

 

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO.

 

Kandydaci będą oceniani przez komisję, która może zaprosić kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Komisja przygotowuje listę rankingową kandydatów spełniających warunki konkursu i zarekomenduje przyznanie (lub odmowę przyznania) stypendium najpóźniej 16 grudnia 2019. O wyniku postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Stypendium naukowe może zostać przyznane kolejnej osobie na liście rankingowej, w sytuacji, gdy laureat konkursu zrezygnuje z podpisania umowy stypendialnej oraz komisja konkursowa zarekomenduje przyznanie stypendium tej osobie.

 

Link do strony ogłoszenia na stronie NCN: https://bit.ly/2BHHxlg

 

Link do elektronicznej formy ogłoszenia: https://bit.ly/2Wgkasj