Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

Competition notice Project title: The tragedy of the commons in dynamic context - modelling, methodology and prevention...
Data publikacji:
W projekcie "Measure data problems" finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (Grant Sonata Bis 2019/34/E/ST1/00120) nie...
Data publikacji:
Poszukujemy doktorantów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych dot. zaawansowanych technik mnogościowych w topologii i...
Data publikacji:
Dnia 3 grudnia 2020 komisja konkursowa wyłoniła następujących latureatów na asystentów do projektu badawczego nr 885666 –...
Data publikacji:
Dnia 14 grudnia 2020 komisja konkursowa wyłoniła dra Chan-Nam Ngo jako laureata konkursu na adiunktów naukowych w projekcie...
Data publikacji:
W ramach grantu OPUS "Wybrane zagadnienia z teorii węzłów" planowane jest zatrudnienie: Jednego do dwóch doktorantów na...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej, w projekcie Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych finansowanym przez...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie NCN Opus "Konflikty z wieloma polami bitew i dyskretnymi zasobami” nr 2018/29/...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie NCN Opus "Strategicna Analiza Sieci Społecznych" nr 2016/23/B/ST6/03599...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej stypendium magisterskie w projekcie NCN OPUS "Teoriomiarowe podejście do nieliniowych...
Data publikacji:
Oferuję stypendium studenckie w ramach projektu badawczego ‘Measure data problems’ finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (...
Data publikacji:
W nawiązaniu do ogłoszenia o konkursie na wakaty w grancie NAWA PPN/PPO/2018/1/00029 kierowanego przez dr. Jacka Cyrankę....
Data publikacji:
Oferuję stypendium studenckie w ramach projektu badawczego Metoda relatywnych entropii dla układów nieliniowych finansowanego...
Data publikacji:
Komisja stypendialna postanowiła, że stypendium doktoranckie w projekcie NCN 2018/31/D/ST1/01355 "Optymalne nierówności...
Data publikacji:
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski Projekt oferuje...
Data publikacji:
Research assistant positions   The positions are available within a recently funded project ERC Advanced Grant “...
Data publikacji:
Na prośbę Rady Samorządu Studentów MIMUW jury stypendium zdecydowało o przedłużeniu czasu składania aplikacji do 30.10, godz...
Data publikacji:
2 stypendia doktoranckie na okres ok. 1.5 roku w grancie Sonata.bis "Uczenie ze wzmocnieniem - współczesne wyzwania" (umowa NCN...
Data publikacji:
Oferujemy stypendium magisterskie w projekcie NCN OPUS 2019/33/B/ST1/00535 „Teoriomiarowe podejście do nieliniowych równań...
Data publikacji:

Strony