Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

Trwa konkurs na stypendium magisterskie 1500 zł miesięcznie w ramach grantu NCN "Obliczeniowe aspekty gier nieskończonych...
Data publikacji:
Zapraszam do składania ofert na stanowisko doktorant-stypendysta w grancie NCN Sonata (nr 2020/39/D/ST1/01852) „Rozwiązania...
Data publikacji:
The scholarship is offered within the NCN (National Science Centre) Sonata grant (project no. 2020/39/D/ST1/01852), entitled “...
Data publikacji:
The dean of the Faculty of Mathematics,m Informatics and Mechanics invites applications for * associate professor (in the group...
Data publikacji:
Dziekan Wydziału MIM UW ogłasza konkursy na stanowiska * prof. uczelni (w grupie badawczo-dydaktycznej, Instytut Informatyki...
Data publikacji:
Stypendium magisterskie w projekcie "INFORM - Interpretability of Deep Neural Networks for Radiomics" Kierownik projektu: dr....
Data publikacji:
We are searching for master’s student to join a research project "INFORM - Interpretability of Deep Neural Networks for...
Data publikacji:
Stanowisko typu post-doc w zakresie bioinformatyki w projekcie finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (PPN/...
Data publikacji:
Postdoctoral position in bioinformatics in a research project funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (PPN/...
Data publikacji:
Informujemy, że komisja konkursowa w projekcie badawczym "Integracyjna analiza danych genomicznych z pojedynczych komórek"...
Data publikacji:
Informujemy, że komisja konkursowa rekomenduje zatrudnienie na stanowisku programisty w projekcie finansowanym przez Narodową...
Data publikacji:
Komisja stypendialna w projekcie NCN SONATA BIS ,,Różniczkowe Nierówności Harnacka - Nielokalne i Nieliniowe” (numer grantu...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej, w projekcie ,,Metody teoriomnogościowe w topologii analitycznej: od zbieżności punktowej...
Data publikacji:
Oferuję dwa stypendia doktoranckie i jedno stypendium dla magistranta w ramach grantu NCN OPUS: Algorytmy oparte na optymalnym...
Data publikacji:
Poszukujemy doktorantów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych dot. zaawansowanych technik mnogościowych w topologii i...
Data publikacji:
Stypendium magisterskie w projekcie badawczym "Integracyjna analiza danych genomicznych z pojedynczych komórek" finansowanym...
Data publikacji:
Scholarship for a M.Sc. student in a research project “Integrative analysis of single-cell genomics data” funded by the...
Data publikacji:
Programmer position in a research project funded by the Polish National Agency for Academic Exchange (PPN/PPO/2019/1/00042)....
Data publikacji:
Stanowisko programisty w projekcie finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (PPN/PPO/2019/1/00042). Tematyka...
Data publikacji:
W wyniku konkursu o stypendium dla magistranta w projekcie badawczym "Nieskończoność we wnioskowaniu o danych i wiedzy" (SONATA...
Data publikacji:

Strony