Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Granty, stypendia, konkursy

Trwa kolejna edycja Programu Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „PhDo”. Roczne...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji konkursowej w projekcie ,Nierówności dla nieprzemiennych martyngałów'' (NCN 2018/30/Q/ST1/00072),...
Data publikacji:
Zapraszam do udziału w konkursie o stypendium magisterskie w projekcie badawczym NCN OPUS pt. „Przewidywanie punktu...
Data publikacji:
W wyniku oceny Komisji Stypendialnej w projekcie Stabilność profili wybuchów dla równania Fujity (NCN SONATA 2017/26/D/ST1/...
Data publikacji:
I invite candidates to submit applications in the NCN research project Modern methods in complex affine geometry – Sonata Bis,...
Data publikacji:
Zapraszam do składania ofert w projekcie NCN Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej – grant Sonata Bis 2015/18/E/...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie „Matematyczna Mechanika Płynów” (NCN OPUS 2018/29/B/ST1/00339)  stypendium...
Data publikacji:
Oferujemy jedno stypendium magisterskie w projekcie NCN MAESTRO 2015/18/A/ST1/0055.   O projekcie: Celem projektu jest...
Data publikacji:
The Turing Talent Graduate Programme is a first-of-its-kind programme for STEM graduates to launch your careers in technology...
Data publikacji:
Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski Projekt oferuje...
Data publikacji:
Zapraszam do składania ofert na stanowisko student-stypendysta w projekcie NCN Stabilność profili wybuchów dla równania Fujity...
Data publikacji:
Oferujemy jedno stypendium magisterskie w projekcie NCN Sonata 2018/31/D/ST1/01355. Kierownik projektu: Piotr Nayar Cel...
Data publikacji:
Oferujemy jedno stypendium doktoranckie w projekcie NCN Sonata 2018/31/D/ST1/01355. Kierownik projektu: Piotr Nayar Cel...
Data publikacji:
Trwa konkurs na stypendium doktoranckie 3000 zł miesięcznie w ramach grantu NCN "Własności ilościowe dla schematów...
Data publikacji:
Application deadline: 9th September 2019 Duration/funding level: 4500 PLN per month, paid for 36 months
Data publikacji:
Termin składania aplikacji: 9 września 2019 r Finansowanie: 4500 PLN miesięcznie, płatny przez 36 miesięcy
Data publikacji:
Oferujemy dwa stypendia doktoranckie w projekcie NCN SONATA 2018/31/D/ST6/03991 „Nowe trendy w algorytmach tekstowych”....
Data publikacji:
Celem projektu jest rozwinięcie teorii, w przestrzeniach L^p, form nieliniowych stowarzyszonych ze skokowymi procesami...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej 18-miesięczne stypendium doktoranckie w projekcie „Oszacowania dla wektorów i procesów...
Data publikacji:
W wyniku oceny komisji stypendialnej w projekcie „Grupowe Miary Centralności: Aksjomaty, Algorytmy i Aplikacje” (NCN OPUS 2018/...
Data publikacji:

Strony