Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

Aktualności — Dla studentów

 

Kursy online uczelni Sojuszu 4EU+


Szanowni Państwo,

w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 cztery uczelnie Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński) otworzą kursy online dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Rejestracja na zajęcia online Uniwersytetu Sorbońskiego trwa: katalog zajęć >> (część zajęć rozpoczęła się 17 stycznia, jednak wciąż, w miarę dostępności miejsc, można dopisać się do grup).

Rejestracja na zajęcia Uniwersytetu Karola w Pradze trwa do 11 lutego (katalog zajęć >>).

Rejestracja na kursy Uniwersytetu w Mediolanie, rozpoczynające się w marcu, jest otwarta do 20 lutego. Rejestracja na kursy zaczynające się w kwietniu potrwa od 21 lutego do 25 marca (katalog zajęć >>).

W marcu lub kwietniu zostanie opublikowany katalog kursów oferowanych przez Uniwersytet w Heidelbergu.

Katalogi kursów, informacje na temat harmonogramów zapisów i uruchomienia kursów przez uczelnie 4EU+ dostępne są na stronie Sojuszu >>

Ważna informacja dla studentów planujących udział w zajęciach online uczelni Sojuszu 4EU+:

  1. Przed rozpoczęciem kursu oferowanego przez uczelnię partnerską Sojuszu student powinien podpisać w swojej jednostce dokument 4EU+ Learning Agreement w celu ustalenia i zatwierdzenia, który przedmiot przewidziany w planie studiów danego etapu będzie mógł rozliczyć wybranym kursem z oferty 4EU+ (np. OGUN) lub czy wybrany kurs zostanie wskazany jako zajęcia spoza planu studiów.
  2. Dokument może podpisać koordynator ds. mobilności lub inna osoba wskazana przez kierownika jednostki dydaktycznej.
  3. Wzór 4EU+ Learning Agreement znajduje się tutaj >>.
  4. Po ukończeniu wybranego przez siebie kursu student powinien zgłosić się z wydanym przez uczelnię partnerską 4EU+ wykazem ocen (transcript of records) lub innym dokumentem (np. certyfikatem) poświadczającym ukończenie kursu oraz 4EU+ Learning Agreement do swojej jednostki. Na podstawie tych dokumentów oraz podania złożonego do kierownika jednostki dydaktycznej przedmiot może zostać wprowadzony do systemu USOS i zaliczony do toku studiów.
  5. Przedmioty z oferty uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+ będą musiały zostać wprowadzone ręcznie do systemu USOS przez sekretariat/dziekanat ds. studenckich na podstawie wyżej wymienionych dokumentów (tj. wykazu ocen/innego dokumentu poświadczającego osiągnięcia studenta oraz 4EU+ Learning Agreement).

Pytania dotyczące kursów online prosimy kierować pod adresem: 4euplus.mobility(at)uw.edu.pl.

Z pozdrowieniami

Zespół ds. 4EU+ przy Biurze Międzynarodowych Programów Badawczych UW