Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatyw
  • Podkreślenie linków
  • Reset

50. rocznica Marca ’68

50 lat temu, po zamieszkach marcowych, Uniwersytet Warszawski stracił wielu studentów i pracowników, w tym członków społeczności naszego Wydziału. Ówczesny rektor UW zawiesił w prawach studenta 1616 osób. Rozwiązano m.in. cały trzeci rok matematyki i fizyki.
 
13 marca Rada ówczesnego Wydziału Matematyki i Fizyki na nadzwyczajnym posiedzeniu podjęła jednomyślnie uchwałę, której pełny tekst, spisany z tablicy ogłoszeń, można znaleźć na str. 47-48 zbioru  dokumentów “Wydarzenia marcowe”, wydanego przez Instytut Literacki w Paryżu w 1969 roku. Początkowy fragment tekstu tej uchwały widać na ilustracji poniżej.
----
Paweł Strzelecki
Dziekan Wydziału MIM UW
----