Metody numeryczne dla informatyków

 

2013

Witam wszystkich uczestników naszych zajęć i zapraszam na wspaniałą przygodę na pograniczu matematyki stosowanej i informatyki! W zadaniach obliczeniowych wykorzystujących methody numeryczne musimy zmierzyć się nie tylko z oczywistymi restrykcjami narzucanymi nam przez reguły matematyczne, ale także z ograniczeniami używanych komputerów oraz niedogodnościami i wymaganiami stawianymi przez praktykę.

Nasz przedmiot, rzecz jasna, będzie koncentrować się na matematycznych aspektach zadań obliczeniowych i algorytmów numerycznych. Namiastką prawdziwych zastosowań będą zajęcia laboratoryjne, gdzie będziemy mogli zmierzyć się z implementacją metod i zobaczyć je w działaniu.

Zaliczenie ćwiczeń

Należy pamiętać, że warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Do wyniku z ćwiczeń będą brane pod uwagę

PD
punkty z prac domowych (3 x 2 zadania po 10 punktów),
ZP
punkty z zadań programistycznych (3 x 1 zadanie po 20 punktów).

Do egzaminu jest się dopuszczonym, gdy min(PD, ZP) >= 15, co oznacza, że obie części, PD i ZP, są ważne... tym bardziej, że zgromadzone punkty będą miały potem wpływ na ostateczną ocenę z przedmiotu.

Nie istnieje możliwość oddawania PD i ZP po terminie, z wyjątkiem przypadków usprawiedliwionej nieobecności. Prace zawsze można oddać przed terminem (zostaną ocenione na tych samych zasadach, co oddane terminowo). Proszę nie oddawać prac w formie elektronicznej - chyba, że w wyjątkowych sytuacjach.

Podręczniki

Będziemy programowali w środowisku Octave/MATLAB oraz w języku C.