Idea seminarium

Niebywale burzliwy rozwój molekularnej biologii spowodował rosnące zapotrzebowanie na zastosowanie narzędzi matematyki i informatyki w tej dziedzinie. Jest to obecnie bardzo intensywnie rozwijający się dział nauki stanowiący przedmiot zainteresowania zarówno firm prywatnych, jak i większości wiodących uczelni wyższych. Obliczeniowa biologia molekularna jest bardzo pojemnym działem, w którym stosowane są różnorodne metody matematyki i informatyki: algorytmika, kombinatoryka, metody probabilistyczne, statystyka.

Jest to seminarium magisterskie przeznaczone głównie dla studentów informatyki na wydziale MIM UW.

Tematami prelekcji są:
top

Informacje

Na seminarium zapraszają…:
Jerzy Tiuryn
Anna Gambin
(Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Uniwersytet Warszawski)
Czas i miejsce
Seminarium odbywa się na wydziale MIM Uniwersytetu Warszawskiego,
Banacha 2 (wejście od Pasteura), sala 5840
czwartki, 12.15-13.45

top

Tematy i terminy seminariów

Plan seminariów w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014.


20.02.2014

Szymon Majewski

  TBA

27.02.2014

Jakub Nogły

  Chronologia ewolucji rodzin transpozonów.

6.03.2014

Jarosław Łukow

  TBA

13.03.2014

Aleksandra Nowak

  TBA

20.03.2014

Karol Nienałtowski

  ClustSense - web serwis grupujący parametry modelu.

27.03.2014

Arkadiusz Betkier

  TBA

3.04.2014

Krzysztof Gogolewski

  Klasyczne modele proliferacji elementów transpozonowych.

10.04.2014

Mateusz Kitlas

  TRANScendence - web serwis identyfikujący i analizujący elementy transpozonowe w całych genomach.

24.04.2014

Michał Sabaciński

  TBA

8.05.2014

Julia Herman - Iłżycka

  TBA

15.05.2014

Asia Zabielska

  Analiza transkryptomu myszy z rozbiciem genu FOXF1

22.05.2014

Arkadiusz Betkier

  Rekonstrukcja mapowania przy uzgadanianiu drzew genow z drzewami gatunkow

29.05.2014

Krzysztof Królak

  TBA

5.06.2014

Mateusz Kitlas/Jakub Nogły

  TBA

Tematy i terminy seminariów

Plan seminariów w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.


10.10.2013

  Szymon Majewski

  Wstęp do metod Monte Carlo.

17.10.2013

  Mateusz Łącki

  Modelowanie danych spektrometrycznych.

24.10.2013

  Jarosław Łukow

  seminarium odwołne.

7.11.2013

  Jarosław Łukow

  Zastosowanie sieci bayesowskich w badaniu wpływu czynników transkrypcyjnych na profile ekspresji genów.

14.11.2013

  Aleksandra Nowak

  MORPH: Zunifikowane podejście do przewidywania miejsc modułów cis-regulatorowych i dopasowywania sekwencji.

21.11.2013

  Krzysztof Królak

  TBA

28.11.2013

  Karol Nienałtowski

  Analiza matematycznych modeli szlaków sygnałowych.

5.12.2013

  Aleksandra Nowak

  MORPH: Zunifikowane podejście do przewidywania miejsc modułów cis-regulatorowych i dopasowywania sekwencji (kontynuacja).

12.12.2013

  Mateusz Kitlas & Krzysztof Gogolewski

  Modelowanie aktywności transpozonów indukowanej stresem środowiska.

19.12.2013

  Michał Sabaciński

  Skompresowane indeksy sekwencji biologicznych (praca mgr)

slajdy

9.01.2014

  Julia Herman-Iżycka

  TBA

16.01.2014

  Katarzyna Wręczycka & Joanna Zabielska

  TBA

23.01.2014

Jakub Nogły

  TBA


top

Przykłady tematów prac magisterskich z poprzednich lat


top