Uniwersytet Warszawski University of Warsaw
Wyszukiwarka
 W bieżącym katalogu

Terminy posiedzeń Rady Wydziału MIM UW
w roku akademickim 2013/2014

Semestr zimowy:

  • 26 września 2013
  • 24 października 2013
  • 28 listopada 2013
  • 19 grudnia 2013
  • 23 stycznia 2014

Semestr letni:

  • 20 lutego 2014*
  • 13 marca 2014
  • 10 kwietnia 2014
  • 15 maja 2014
  • 12 czerwca 2014

* RW tylko w razie niezbędnej konieczności