Uniwersytet Warszawski University of Warsaw
Wyszukiwarka
 W bieżącym katalogu

Struktura organizacyjna


* Zakłady Instytutu Informatyki zostały zlikwidowane na wniosek Dyrekcji Instytutu.

** Nazwa Zakładu uległa zmianie na bliższą przekrojowi jego badań.