Słownik Geograficzny
Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich
Wydanie elektroniczne DjVuLibre
Wersja trzecia z wyszukiwarką

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Katedra Lingwistyki Formalnej UW

12 listopad 2010 r.

Spis treści

1 Instrukcja użytkowania
 1.1 Linux — djview3
 1.2 MS Windows — DjVuPlugin
2 Tekst słownika
3 Dodatek: Format DjVu

Important notice for foreign users

The use of the search engine available at http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/ is strongly recommended.

Niniejsze wydanie nie wymaga konkretnego typu komputera, procesora czy systemu operacyjnego. Jedynym wymaganiem jest dostępność przeglądarki internetowej oraz dodatkowego modułu obsługi formatu DjVu. Można również korzystać ze specjalnych przeglądarek plików DjVu.

Wydanie to zostało sporządzone na podstawie reprodukcji cyfrowej przygotowanej przez Sekcję Dokumentów Wtórnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w październiku 2003 .

Wersję wstępną wydania przygotował w sierpniu 2005 r. Janusz S. Bień. Indeksy zostały rozbudowane przez uczestników prowadzonego przez niego kursu internetowego Słowniki i encyklopedie w Internecie – budowa i użytkowanie w semestrze zimowym roku 2005/2006. Na podstawie tych materiałów Janusz S. Bień i Katarzyna Poleszak przygotowali wydanie drugie, udostępnione 24 marca 2006 r.

Obecna wersja trzecia zawiera tekst ukryty stanowiący wynik optycznego rozpoznawania znaków. Można go wygodnie przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki leksykograficznej dostępnej pod adresem http://poliqarp.wbl.klf.uw.edu.pl/. Wersję tę przygotował również Janusz S. Bień.