Słownik Knapskiego
Tomy I i II

Wydanie elektroniczne DjVuLibre
Wersja druga

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Instytut Języka Polskiego PAN

Katedra Lingwistyki Formalnej UW

26 stycznia 2006 r.

Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium linguae Latinae et Graecae Grzegorza Knapskiego (alias Knapiusza, Knapa) to największe dzieło leksykografii staropolskiej. Jego pierwsza część, stanowiąca słownik polsko-łacińsko-grecki, ukazała się w 1621 roku, w oficynie Franciszka Cezarego w Krakowie. Tom drugi ( łacińsko- polski), wydany został pięć lat później, a trzeci pt. ,,Adagia continens'', w roku 1632.

Drugie, poprawione i uzupełnione wydanie opublikowane zostało (już po śmierci autora) przez tę samą oficynę, w latach 1643 - 1644. Właśnie dwa pierwsze tomy tej poszerzonej i poprawionej edycji - najczęściej wykorzystywanej we współczesnych pracach historycznojęzykowych - stały się podstawą reprodukcji cyfrowej. Wydanie cyfrowej kopii ,,Thesaurusa'' było możliwe dzięki współpracy Pracowni Historii Języka Polskiego XVII i I poł. XVIII w. Instytutu Języka Polskiego PAN, gdzie narodził się pomysł oraz koncepcja takiej edycji, a  Oddziałem Zabezpieczenia i Konserwacji Zbiorów BUW, w  którym zamysł ten zrealizowano.1

Edycja cyfrowa, opublikowana w formie płyty CD, została poddana w Katedrze Lingwistyki Formalnej UW dalszemu przetworzeniu, w celu lepszego przystosowania jej do udostępnienia w Internecie i nadania jej bardziej wygodnej postaci. w styczniu 2005 r. została ona rozszerzona o przygotowany przez Instytut Języka Polskiego PAN indeks nieparzystych stron pierwszego tomu.Janusz S. Bień 2006-03-05