Andrzej WeberResearch interests:
(mainly, but not only) topology and geometry of singularities


List of publications and preprints


W roku 2015/2016 jestem zatrudniony w IM PAN


Seminarium z Topologii Algebraicznej


Dydaktyka:    Zajęcia prowadzone w ubiegłych latach


Linki


Instytut Matematyki UW
Banacha 2, 02-097 Warszawa
phone: (+48) 22 5544522
fax: (+48) 22 5544300
e-mail: aweber at mimuw.edu.pl